Kontakt: + 48 (62) 736-34-21 / vateu@euroma.net.pl

Zwrot VAT – Belgia

Twoja firma transportowa obsługuje przewozy międzynarodowe do Belgii? Za poniesione na terytorium tego kraju koszty należy Ci się zwrot podatku VAT! EUROMA zapewnia kompleksową obsługę procesu odzyskiwania podatku od towarów i usług dla przewoźników działających na ternie Unii Europejskiej oraz Norwegii. Dowiedz się, jak uzyskać zwrot VAT z Belgii, poznaj obowiązujące stawki i sprawdź, dlaczego warto skorzystać z naszych usług.

Kto może odzyskać VAT z Belgii?

Aby uzyskać zwrot podatku od towarów i usług za towary i usługi nabyte w Belgii, musisz złożyć wniosek na formularzu VAT-REF. Odzyskać podatek może wyłącznie podmiot, niewykonujący na terytorium tego kraju opodatkowanej działalności, ani niemający tam swojej siedziby. Dodatkowo wnioskujący o zwrot, musi być płatnikiem VAT i nie może wykonywać wyłącznie tych usług, które z tego podatku są zwolnione. Zwrot VAT dotyczy takich kosztów jak m.in.:

Podstawowa wartość podatku od towarów i usług (BTW, TVA) wynosi 21%. Belgia posiada również stawki obniżone, wynoszące odpowiednio 0%, 6% oraz 12%.

W przypadku firm transportowych wnioskujących o zwrot VAT z Belgii tamtejsze procedury nakładają na przewoźników obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów. Oprócz paragonów i faktur za zakupione towary i usługi, firma musi przestawić kopię dokumentacji pojazdu (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, opis przeznaczenia pojazdu). Przewoźnik, który o zwrot VAT ubiega się po raz pierwszy, musi dodatkowo udokumentować pełny stan swojej floty.

Zwrot VAT Belgiazaufaj profesjonalistom!

Chcesz szybko i sprawnie odzyskać zapłacony w Belgii podatek VAT od kosztów związanych z działalnością Twojej firmy? Skontaktuj się z nami! Oferujemy kompleksową obsługę firm transportowych w zakresie całej procedury. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje dokumenty, sporządzimy i złożymy wniosek, monitorując sprawę na bieżąco. Cały proces po stronie belgijskiej może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego zachęcamy, by zgłosić się do nas jak najszybciej. Termin składania wniosku o zwrot VAT mija 30 września roku następującego po zakończeniu roku, za który chcesz odzyskać swój podatek.