Kontakt: + 48 (62) 736-34-21 / vateu@euroma.net.pl

Zwrot, wniosek VAT-REF

Polskie przedsiębiorstwa transportowe wykonujące usługi na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą podczas zakupu towarów lub usług związanych z prowadzoną działalnością. Do otrzymania pieniędzy niezbędne jest złożenie wniosku VAT-REF. Wyjaśniamy, jak wygląda procedura ubiegania się o zwrot VAT-u z zagranicy i podpowiadamy, kto ma prawo do złożenia formularza VAT-REF.

Jakie transakcje uprawniają do ubiegania się o zwrot VAT za granicą?

W myśl przepisów unijnych, podmioty zarejestrowane w kraju należącym do UE, ponoszące wydatki na działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, a nie wykonujące w nim opodatkowanej działalności, mogą wnioskować o zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego na terytorium tego państwa. W przypadku firm transportowych najczęściej pod uwagę brane są takie transakcje, jak m.in.:

Warunkiem pozwalającym na ubieganie się o zwrot podatku od danej transakcji musi być wykazanie, że wydatek był poniesiony w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podmiot wnioskujący o zwrot musi również mieć dokumenty potwierdzające zakup towarów lub usług (faktury, rachunki itp.).

Kto może złożyć wniosek VAT-REF?

Wnioskodawcą może być sam płatnik podatku lub jego pełnomocnik — np. nasza firma obsługująca całą procedurę w Twoim imieniu. Podmiot starający się o zwrot nie może mieć zarejestrowanej siedziby w kraju, z którego zamierza odzyskać zapłacony podatek. Jednocześnie, przedsiębiorca nie może być zwolniony z VAT na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli firma wykonywała wyłącznie dostawy, o których mowa w art. 86 ust. 9 cytowanej ustawy (świadczenia zwolnione z podatku) również nie może składać formularza VAT-REF.

Termin na złożenie wniosku mija 30 września roku następującego po roku podatkowym, w którym zapłacony został podatek VAT. Adresatem dokumentu jest organ administracji skarbowej państwa, z którego terenu polska firma chce odzyskać zwrot, jednak formularz należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika. Istnieje również możliwość wysłania druku online, za pomocą systemu e-Deklaracje.

Zwrot VAT-REF z zagranicy – kompleksowa obsługa firm transportowych

Prowadzisz firmę przewozową i zamierzasz ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy? A może chcesz sprawdzić, czy poniesione przez Ciebie wydatki kwalifikują się do otrzymania zapłaconego VAT-u? Skontaktuj się z nami już dziś i zleć profesjonalną obsługę w zakresie odzyskiwania podatku. Sporządzimy i złożymy za Ciebie wniosek i dopilnujemy wszystkich formalności, a Ty będziesz mógł skupić się na prowadzeniu biznesu, pozostawiając nam sprawy skarbowe.